Projecte

El Rec – Ateneu Popular del Fort Pienc

rec_foto

Fundat el juny de 2014 al barri del Fort Pienc, Barcelona, Països Catalans.


ÍNDEX

Introducció

 • Presentació de l’Ateneu Popular “El Rec” del Fort Pienc

Projecte General del Rec: L’Ateneu Popular del Fort Pienc

 • Ideari
 • Objectius

Espais

 • El local
 • Distribució de l’espai
  • Punt de trobada
  • Barra
  • Sales de reunions
  • Biblioteca/Sala d’estudi

Espais de participació

 • Assemblea Gestora
 • Assemblea Oberta
 • Entitats:
  • Casal de Joves Xiroc
  • Arran Fort Pienc
  • Hemisferia.cat
  • Fúria Feminista del Fort Pienc

INTRODUCCIÓ

 • Presentació del Rec: L’Ateneu Popular del Fort Pienc

Des de fa pocs anys el barri eixamplí del Fort Pienc ha vist el naixement de vàries entitats, associacions i projectes. Fins fa no gaire es tractava d’un barri més aviat pobre en qüestió de participació veïnal. Aquest creixement associatiu ha generat una dinamització de les veïnes que va prou més enllà de les activitats proposades des de l’administració.

Les pròpies entitats hem decidit, també, enllaçar projectes i començar una feina conjunta que ha donat com a fruit la Coordinadora d’Entitats del Fort Pienc. Una coordinadora que pretén tant coordinar les activitats de les integrants com arribar a ser la interlocutora directa amb l’Ajuntament del Districte de l’Eixample.

La problemàtica generalitzada amb què ens trobem és la manca de recolzament de l’administració en relació amb els nostres projectes. concretament, hem detectat la dificultat que tenim per accedir a espais on dur a terme la nostra feina. Després d’engegar la campanya “Exigim Espais” on denunciàvem, i seguirem denunciant, aquest problema i sense haver rebut cap resposta per part de l’administració, hem pres la decisió d’alliberar un espai al barri, és a dir, ocupar un local en desús per tal de poder desenvolupar els nostres projectes i també donar sortida a les inquietuds i necessitats de les veïnes del Fort Pienc.

Aquest és el nostre projecte. Esperem que us acosteu al nostre espai i que us el feu vostre tant com pugueu.

PROJECTE GENERAL DEL REC: L’ATENEU POPULAR DEL FORT PIENC

 • Ideari

Ideari

 • Objectius

El nostre objectiu principal és la dinamització de les veïnes i veïns del barri del Fort Pienc. Aquesta dinamització, però, passa per tenir un espai on poder dur a terme els nostres projectes. L’Ateneu Popular serà aquesta plataforma des d’on podrem planificar i realitzar les nostres inquietuds i necessitats culturals i associatives.

Volem que el Fort Pienc esdevingui un barri dinàmic i participatiu, amb sentit crític i combatiu. Pretenem que dins l’Ateneu Popular hi neixin i hi creixin noves entitats i nous projectes, totes sota el paraigües de l’ideari anteriorment esmentat.

ESPAIS

 • El local

El local on es troba el Rec és una antiga seu bancària de Bankia, al carrer Ausiàs March 72. Molt a prop, casualment, dels antics Transformadors, un espai llargament reivindicat al barri com a espai jove.

Comptem amb una gran sala polivalent, una sala de biblioteca/reunions, barra i lavabos. A continuació detallem la distribució i les funcions.

 • Distribució de l’espai

Barra: l’antic mostrador de la seu bancària. És una de les font d’ingressos de l’Ateneu. La gestió de la barra corre a càrrec de les integrants dels projectes permanents del Rec, així com de diferents joves i veïnes del conjunt del teixit associatiu del Fort Pienc.

Punt de trobada: l’espai més ampli de tot el local. Té cadires, taules i sofàs. A més, hi ha jocs de taula i un futbolí. Té com a objectiu esdevenir lloc de trobada entre les joves del barri i de tota aquella gent amb ganes de participar i fer ús de l’espai, fet que entenem propiciarà el creixement de nous projectes. També és on es troba la Biblioteca Marina Ginestà.

Biblioteca Marina Ginestà

L’objectiu d’aquesta biblioteca és oferir un espai i una eina per a la reflexió, la crítica i el coneixement a través de la lectura.

Creiem fermament que ells llibres són eines que, en mans correctes, permeten interpretar la realitat i transformar-la, donant així un significat revolucionari a la lectura i a la formació.

Per això els fons de la biblioteca abasta temes tan diversos com gènere, llatinoamèrica, clàssics del marxisme, Països Catalans, internacionalisme, història, joventut, participació… entre molts d’altres.

Molts dels llibres que tenim difícilment es podrien trobar en una biblioteca convencional. El fons de biblioteca es nodreix tan de les aportacions voluntàries de persones i col·lectius diversos com de la participació de projectes editorials alternatius i està en constant creixement, la base del projecte és l’aposta per la socialització del coneixement.

A més, hem trobat convenient posar-li el nom de Marina Ginestà: una dona lluitadora, catalana i antifeixista.

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

 1. Assemblea Gestora

El Rec està gestionat per l’Assemblea Gestora, formada per diferents persones (amb representació de totes les entitats que participen al projecte) i amb els següents càrrecs i funcions:

 • Secretaria: actes, ordres del dia, relacions externes (que inclouen veïnes i administració) i dinamització de les assemblees obertes.

 • Economia i material: comptes econòmics, llista de material, compra del material i comanda de barra.

 • Espai i coordinació: organització, manteniment i neteja de l’espai. Coordinació de les activitats, tallers i cessió de l’espai a col·lectius i/o entitats externes així com la planificació i gestió dels torns de barra i obertura de l’Ateneu.

 • Comunicació: Comunicació interna, Comunicació externa (premsa, xarxes socials, e-mail), difusió d’activitats, tallers i projectes que es desenvolupen a l’Ateneu i elaboració de material gràfic del Rec.

 1. Assemblea Oberta

El Rec és un espai obert al barri i té com un dels seus pilars fonamentals incentivar la participació de totes aquelles joves, assemblees, veïnes i col·lectius que requereixin d’un espai per  poder desenvolupar qualsevol una activitat, reunió i/o taller.

L’Assemblea oberta és l’espai del Rec on qualsevol persona o col·lectiu hi pot participar per conèixer les activitats i grups que participen del projecte, així com plantejar qualsevol activitat, proposta o idea per continuar donant vida a l’Ateneu.

A l’Assemblea Oberta debatem entorn els punts següents:

   – #ExigimEspais: Fa uns mesos el jovent del Fort Pienc vam iniciar una campanya de denúncia pública entorn la discriminació que patim les assemblees, col·lectius i entitats del barri per disposar d’espais per autogestionar-nos i desenvolupar les nostres activitats.

   – Grups Estables: Els grups estables són petits col·lectius agrupats en interessos concrets (cine, literatura, cuina, muntanya,…) que desenvolupen les seves activitats dins l’Ateneu, amb la voluntat de fer extensiva la seva participació a tota veïna del Fort Pienc que s’hi pugui mostrar interessada.

   – Espai: Qualsevol suggerència, sol·licitud d’ús o altres qüestions relacionades amb l’espai físic de l’Ateneu també tenen lloc a l’Assemblea Oberta.

   – Noves activitats: Tens idees d’activitats? Et falta un espai per dur-les a terme? Creus que pot interessar a més gent del barri? A l’Assemblea intentem entre totes encaixar-ho dins l’Ateneu.

 1. Entitats

3.1 Casal de Joves Xiroc

El Casal de Joves Xiroc és una associació juvenil del barri del Fort Pienc que, amb més de 15 anys d’història, ha aconseguit ser un referent en la vida associativa i juvenil del barri. Des del Casal fomentem la participació de la gent jove a la seva comunitat. Organitzem tot tipus d’activitats per intentar donar una alternativa a l’oci de consum a què la societat ens té abocats. Volem, així, crear consciència de la necessitat de treballar col·lectivament per transformar la societat i fer-la més justa.

Funcionem assambleàriament i vehiculem la nostra feina a través dels grups estables. Els grups estables funcionen com a grups d’interès que busquen l’autoorganització de les joves a través de les seves aficions.

Creiem que a través de la participació aconseguirem dinamitzar les joves del barri perquè, al final, esdevinguin ciutadanes amb sentit crític. Mitjançant l’organització d’activitats treballem diversos eixos: autonomia, habilitats socials, coneixement de l’entorn, desenvolupament del sentit crític i creació i lideratge de projectes. L’objectiu final no és l’activitat sinó tot el procés d’aprenentatge que té lloc durant la preparació.

Com a casal de joves formem part de l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, que pertany, al seu temps, al Moviment d’Educació Popular (MEP) i al European Confederation of Youth Clubs (ECYC).  A més, treballem estretament amb altres entitats del barri com ara l’Esplai Xiroc (amb qui tenim un projecte de treball amb adolescents), l’IES Fort Pius, el grup de foc La Cabrònica del Nord, ARRAN Fort Pienc i la Bastonera de l’Eixample. D’altra estem també dins de la Coordinadora d’Entitats del Fort Pienc.

Si vols més informació pots fer un cop d’ull a facebook o twitter.


3.2 Arran Fort Pienc

pancartaaniversari1

Arran Fort Pienc som el nucli al barri de l’organització juvenil de l’Esquerra independentista ARRAN.

Volem esdevenir un espai de trobada del jovent crític del barri per poder donar resposta i oferir alternatives a les problemàtiques que ens afecten de forma més directa, ja sigui com a joves, com a catalans, com a dones, com a persones migrades, com a estudiants o com a treballadores.

Perquè lluitem

El jovent del nostre barri així com del conjunt  dels Països Catalans vivim sotmesos a la voluntat dels estats capitalistes, que no només ens priven del dret a una vida digne, sinó que a més ens neguen les nostres llibertats com a poble.

Des d’Arran Fort Pienc lluitem per:

– La construcció d’un moviment juvenil català com a eina per transformar la realitat des d’una òptica que respongui als interessos de les joves dels Països Catalans.

– Assegurar llocs de treball dignes que ens permetin viure dignament i lliures de l’explotació capitalista, que exerceixen sobre el nostre jovent: ETT’s, patronal…

– Assegurar l’accés a un habitatge digne per a totes les joves, plantant cara a immobiliàries i demés especuladors.

 Enfortir la lluita feminista contra l’opressió personal i col·lectiva que suposa per a totes les persones el sistema patriarcal basat en el domini de l’home sobre la dona i dels valors preconcebuts com a masculins per sobre de tots els altres, així com la discriminació sexual o model de vida.

– Defensar el dret del poble treballador català a decidir lliurement el seu futur, lliure de les imposicions dels estats espanyol i francès.

– Combatre el feixisme que dia rere dia creix, i es tolera, pels nostres carrers.

– L’assoliment d’un oci alternatiu, que eviti l’alienació a la que es vol sotmetre al jovent, amb el consum compulsiu de tota mena de drogues, que per interessos de l’Estat, compta amb el beneplàcit dissimulat de les forces d’ocupació presents a la nostra ciutat.

Si vols més informació pots fer un cop d’ull a la nostra web, facebook o twitter.


3.3 Hemisferia.cat

LOGO_logo-gran1

En un món globalitzat com l’actual, els fenòmens de rellevància periodística ja no es poden tractar com a fets delimitats per fronteres físiques. Per entendre la complexitat d’una societat cal comprendre tant el seu dia a dia com les relacions transnacionals que la lliguen a altres societats. Per això volem teixir una cobertura periodística global però a la vegada de proximitat. I ho volem fer des d’una visió jove, alternativa, digital i en català.

I és que estem convençuts que aquest tractament de la informació global no es pot dur a terme sense una visió crítica del periodisme internacional. Tradicionalment, i tal com passa en altres disciplines, la informació global s’ha generat seguint una direcció de Nord a Sud. El que popularment considerem com Occident ha explicat el món amb una visió cultural hegemònica. Això ha condicionat els temes tractats pels periodistes i ha provocat el desconeixement d’altres realitats, tot enfortint els estigmes i el rebuig d’allò estranger.

Per això volem proposar un model de periodisme que trenqui l’alteritat del “nadiu” i el “foraster”. Periodistes que visquin en primera persona aquestes realitats i siguin ells qui determinin els temes periodísticament rellevants enlloc de rebre ordres d’una redacció llunyana. Per tant, explicarem allò que passa des d’on passa, responent a les necessitats de les persones i no dels estats.

Volem proposar un model de periodisme que es repti a trencar amb l’alteritat del “nadiu” i el “foraster”

També volem contribuir a dignificar la feina dels i les corresponsals. I és que ens preocupa la precarietat de l’ofici i l’auge del model freelance que exposa els periodistes a més situacions de risc. El resultat acaba sent l’abús de la informació d’agències, la manca d’una visió pròpia per part dels mitjans i una menor qualitat dels continguts.

Ens comprometem amb un mètode diferent que ens permeti prioritzar la feina de carrer i la reflexió. Volem demostrar que aquest tipus de periodisme és el que ens permetrà aconseguir l’aprofundiment que ens exigeix el món d’avui en dia i que s’hi ha d’invertir temps i recursos. Només per aquí passarà la democratització de la informació internacional i l’ofici. Aquesta filosofia serà la ostra bandera. Perquè no creiem ni en Nords ni en Suds.

Aquí podeu consultar la nostra pàgina web, facebook i twitter.


3.4 Fúria Feminista del Fort Pienc

ffff

La Fúria Feminista del Fort Pienc som un grup de Dones, Lesbianes i Trans que ens definim com a Feministes Revolucionàries. Ens organitzem al barri del Fort Pienc (Barcelona) per fer front a l’actual sistema d’ opressió heteropatriarcal capitalista.

Entenem i denunciem l’heteropatriarcat com a sistema de dominació que està present i regula tots els aspectes de la nostra vida, partint de la divisió sexual del treball i articulant-se mitjançant les nombroses violències que patim dia rere dia, perpetuades per institucions polítiques i socials, com ara l’Església, l’Estat, l’escola o la família. Violències com la pressió estètica, la mercantilització dels nostres cossos, la por a caminar soles pel carrer, els micromasclismes, la invisibilització del treball reproductiu i de cures, el control de la nostra sexualitat, els feminicidis…que ens volen fer creure que es basen en ‘convencions socials’ i ‘realitats naturals’. Nosaltres denunciem que no és així, sinó que es tracta de violències simbòliques, psicològiques i físiques, visibles o invisibles, que funcionen de manera interrelacionada i són eines de control que responen a la necessitat estructural d’aquest sistema de perpetuar-se.

Així mateix, rebutgem l’heterosexualitat normativa i a la família com a estructura base i fonament de les nostres relacions interpersonals. Volem construir-nos en llibertat i comunitat. Entenem que la nostra vida personal també es política, i defensem l’existència i reconeixement de totes les construccions de gènere que no siguin binàries (dona-home), i de totes les sexualitats dissidents. Rebutgem la visió essencialista de les categories dona i home, així com la ‘naturalitat’ i obligatorietat del sexe heteronormatiu.

Creiem, però, en la necessitat de definir-nos i reivindicar-nos com a Dones, Lesbianes i Trans, en tant que subjectes oprimits per l’heteropatriarcat i, per tant, subjectes de la lluita feminista.

Ens definim també, com a anticapitalistes, ja que el capitalisme i l’heteropatriarcat són sistemes d’opressió que funcionen de manera interrelacionada, complementària i actualment, interdependent. Rebutgem també, les estructures de poder per motius d’ètnia i edat, així com l’opressió dels pobles i qualsevol forma d’explotació.Creiem i defensem quenomés a través d’una lluita veritablement feminista i anticapitalista podrem fer trontollar l’heteropatriarcat capitalista i assolir una societat lliure de violències estructurals i relacions de poder.

Estem fartes de que totes les solucions actuals passin per posar pedaços a un sistema que no volem, un sistema que se sustenta i funciona mitjançant l’opressió de gènere, de classe i nacional.

És per això que som Feministes Revolucionàries, perquè volem canviar el sistema des de l’arrel, per crear estructures horitzontals i dinàmiques en les que puguem desenvolupar-nos i créixer lliurement.

Com a Fúria Feminista del Fort Pienc creiem en l’organització col·lectiva, horitzontal, assembleària i radicalment feminista! Apostem per l’acció directe, l’autodefensa feminista i el suport mutu.

Volem encarar la formació, el debat, la reflexió i l’acció i visualització de la lluita feminista des de la construcció d’un espai de confiança i empoderament personal i col·lectiu.

Creiem necessari teixir aliances amb la resta de col·lectius feministes, per enfortir la lluita a la ciutat, així com treballar amb els diferents col·lectius del Fort Pienc, per fer de la lluita feminista una lluita transversal al barri.

Visca la lluita feminista!

https://twitter.com/FuriaFeminista

Correu electrònic: furia.feminista.fp@gmail.com

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s